Borsa Haram Mıdır ?

“Borsa haram mıdır?” sorusu, ticaret ile uğraşmakta olan pek çok kişinin aklına takılmaya devam eden bir sorudur. Bilindiği gibi, İslamiyet inancında genel hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler, bir konu hakkında olabildiği gibi, daha başka pek çok konu hakkında da önemli bilgiler verebilmektedir.

Kur’an-ı Kerim kitabında, bu konuyla alakalı olarak kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat ticaret konusunda her Müslümanın uyması gereken bazı yasaklar, ayetlerde açık açık bildirilmiş olan hükümlerdir. Bu hükümlere örnek vermek gerekirse:

  • 275Faiz ile uğraşan kişiler, kendisini şeytan çarpmış bir kişi nasıl kalkar ise öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, “Alışveriş de bir faiz gibidir.” demeleri yüzünden verilmiştir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faiz ile uğraşmaya son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkında verilecek olan hüküm de Allah’a kalmıştır. Her kim de faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada sonsuza kadar kalacaklardır.”

Bakara Suresi, 275. Ayet

  • 181Ölçeği tam ölçün de, hak yiyenlerden olmayın. 182Doğru terazi ile tartın. 183Halkın sahip olduğu eşyaların değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”

Şuara Suresi, 181-183. Ayet

Borsa Hangi Durumlarda Caiz Olur? Borsa Haram Mıdır ?

fikirsiz-borsa-haram-midir

Yukarıda verilmiş olan ayetlerde de görüldüğü gibi, Kur’an-ı Kerim’in ticaret konusundaki genel emirleri, tartıda hile yapmamak ve hak edilen değeri mallara ödemek olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Müslümanların alması ve satması yasaklanmış olan bazı ürünler de bulunur. Bunlar alkol, domuz ya da domuz etinden yapılmış yiyecekler, uyuşturucu ve benzeri maddelerdir.

Borsa caiz midir?” sorusunun yanıtı ise tam olarak bu yasaklarda gizli olmaktadır. Bireysel yatırımcıların bazı şirketlerle ortaklık kurmasını sağlayan bu yatırım türünün İslam’daki hükmü, hisseleri satın alınan şirketin faaliyetlerine ve amacına bağlı olarak değişmektedir. İslam dininin yasakladığı ürünlerin ticareti yapılmıyorsa, caizdir.

Hisse Senedi Almanın Avantajları Nelerdir?

fikirsiz-borsa-haram-midir

Hisse senedi almanın avantajları tıpkı dinî hükümde olduğu gibi, alınan hisseler aracılığı ile ortak olunan şirkete bağlı bir durumdur. Fakat tüm hisse sahiplerinin eşit olarak sahip olduğu tam dört adet hak bulunmaktadır…

1- Kar Payı Dağıtımdan Faydalanabilme

fikirsiz-borsa-haram-midir

Hisse senetlerinden satın alarak belli bir oranda ortak olduğunuz şirket, kâr oranı üzerinden, sahip olduğunuz hisselere bağlı olarak size ödeme yapar. Bu ise iyi bir kazanç anlamına gelmektedir.

 

2- Sermaye Artırımına Katılabilme

fikirsiz-borsa-haram-midir

Sahip olduğunuz sermayenin artırılması için, hisse satın aldığınız şirket size bedelsiz ya da bedelli olarak hisse verebilir. Bu şekilde alınan hisseler, kazancın artması için önemlidir.

 

3- Şirket Yönetiminde Söz Sahibi Olabilme

fikirsiz-borsa-haram-midir

Her resmî şirket, yılda bir defa olmak üzere mutlaka bir genel kurul toplantısı yapmakla mükelleftir. Şirketin hisse senedi sahipleri de bu yapılan toplantılara katılma hakkına sahiptir. Bu toplantılarda, şirketin gelecekte yapacağı faaliyetlerden ve stratejilerinden bahsedilerek tüm üyelerin fikirleri alınır.

 

4-  Borsa Haram Mıdır ? İflas Bakiyesinden Yararlanabilme Borsayı Caiz Kılar mı?

fikirsiz-borsa-haram-midir

Eğer şirket iflas ederse, o şirkette hissesi bulunan tüm üyelere son bir ödeme yapılabilmektedir. Bu ödeme ise, iflas sonrasında elde kalan son ürünlerin satılmasından sonra yapılır. Fakat bu durum her zaman geçerli değildir. Çünkü borsa faaliyetleri iyi olan birçok şirket, elde hiçbir ürün kalmadan da iflas edebilmektedir.

Borsa dışında günümüzde kullanılan Bitexen gibi çalışmalar da sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak dini konularda diyanet de açıklamalarda bulunmuştur.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *