Beden Dili Herşeydir

Beden dilinin aslında iletişim konusunda ne kadar önemli olduğunu ne kadar biliyoruz? Her ne kadar saklamaya çalışsak da bizleri ele veren o anki gerçek düşüncelerimiz ile ağzımızdan çıkan kelimelerin örtüşüp örtüşmediğini, aklımızdan geçen düşünceleri, o an hissettiğimiz duyguları doğru şekilde anlatıp anlatmadığımızı ortaya çıkaran sözsüz iletişim biçimi olan beden dili aslında daha birçok şey yapmamıza olanak tanır.

Beden Dili Nedir?

İnsanlar; beden dili aracılığı ile duygularını, düşüncelerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını başka insanlarla paylaşırlar. Günlük yasamda insanın olduğu her ortamda farkında olmadan beden dili kullanılır bu neden ile insan hayatında önemli bir yer tutar. Her ne kadar kelimeler üzerinde kişinin kontrolü olsa da beden hareketlerinde ayni kontrolü sağlayamaz. İletişim, sözlü ve yazılı olarak ayrılsa kişinin kendisini karşı tarafa yansıttığı bir aynası vardır ve buna beden dili denir. Duygu ve düşüncelerin doğru şekilde anlaşılmasında kelimelerden daha çok beden dili esas alınır. Beden dili; kişisel gelişim ve iletişimin de en önemli ayağını meydana getirir. Politika, is görüşmeleri, sosyal ve duygusal hayatta beden dili ile pek çok mesaj iletilir. Toplum önünde yapılan herhangi bir konuşmada da arkadaş meclisinde de diksiyon veya doğru telaffuz gibi detaylar kadar beden dili de o derece önemi taşır.

Beden Dili Neden Önemlidir?

Korku, heyecan, üzüntü, sevinç gibi insani olan tüm duyguların en güzel ifade edilebilecek şekli beden dilidir. İnsanoğlu canlı bir varlıktır, duygu ve düşünceleri sözlerle ifade etmenin yansıra mimikleri, jestleri, bas ve vücut hareketleri ile de gösterir. Psikoloji ve sosyolojide de kendine önemli yer bulan beden dili sözel olmayan bir iletişim biçimi olmakla birlikte istenilen mesajlar, duygu ve düşünceler muhataplara daha doğru ve net şekilde iletilir. Özellikle ilk tanışmalarda kelimelerden önce bedenler konuşmaya baslar, beden dili ile daha cümleye başlamadan veya sadece “merhaba” derken kendini tanıtmış olur. İlk izlenimin önemli olduğu gerçeği tartışılmaz ve oluşan ilk izlenimin değişmesi imkânsız olmasa bile zordur bu sebep ile kişinin beden dili bu noktada da önemli rol oynar. Kelimelerin anlatamayacağı şeyleri de kolaylıkla iletmeyi sağlar. Hayat içerisinde kelimelerden daha çok ve daha doğru şekilde sonuca ulaşılabilecek beden dili kavramını öğrenmek önemlidir buna başka bir deyişle vücut hareketlerine hâkim olmakta denilir. Hayat içerisinde gerek is gerek ise sosyal yaşamda birçok insan tanır, iletişim halinde oluruz. Bu sebep ile bu kişileri doğru anlamak ve kendimizi de doğru ifade etmek ilişkilerde güveni ve saygıyı tesis eder. Başka açıdan bakmak gerektiğinde ise etraftaki insanların niyeti, beden dilini doğru analiz ederek kolaylıkla anlaşılabilir. Beden dilini iyi kullanan kişilerin karşı tarafı ikna etme olasılığı da daha yüksektir.

Beden Dilini Oluşturan Ögeler

Göz ve kas hareketleri ile mimikler beden dili ögelerinin ilk ayağını oluşturur. Vücudun duruş sekli, hareket bicimi, elleri kullanma sekli, ayaklar, jestler ve karşı taraf ile araya konulan mesafe en önemli ipuçlarıdır. Göz kontağı ise beden dilinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kolların açık veya kapalı tutulması, tokalaşma esnasında elin hemen çekilmesi veya çekilmemesi bir şeyler ifade eder. Vücut duruşunda ise bir insan karşısında durduğu insana dönükse sizden hoşlandığını anlayabilir; ama eğer size dönük dönmüyorsa karşısındaki kişiden hoşlanmadığı yüksek ihtimaldir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *