Başarılı Bir İş Görüşmesi İçin Efsane Taktikler

İş sahibi olmanın oldukça zorlaştığı, sahip olunan işte yükselmeninse çok çalışmayı gerektiği günümüzde iş verenlerin en çok dikkat ettiği nokta iş görüşmesi kalitesi olmaktadır. İlk iş görüşmesi öncesinde hazırlık yapan adaylar bu noktada başarı elde etmektedirler. Peki, iş görüşmesi teknikleri nedir? İlk görüşmede dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

İş Görüşmesi Teknikleri

İş görüşmesi teknikleri, iki grupta incelenmektedir. İş veren için iş görüşmesi teknikleri ve aday için iş görüşmesi teknikleri. Bir işi elde etmek isteyenin uyması gereken kurallar, dikkat etmesi gereken noktalar olduğu gibi iş verenin de görüşme esnasında izlemesi gereken yollar vardır.

İş Görüşmesinde Adayların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Uyku: İş görüşmesine gidilmeden önce adayın sağlıklı ve güzel bir uyku geçirmesi gerekmektedir. Uykunun tam olarak alınamamış olması adayın dikkatini toplayamamasına veya görüşme sırasında uykusunun gelmesine neden olabilir.

Kahvaltı: Doyurucu ve enerji verici bir kahvaltı yapmak adayın enerji toplamasını, bunun sonucunda daha dikkatli olmasını sağlar. Açlık ya da hazımsızlık dikkat dağınıklığına neden olmaktadır.

Giyim: Temiz dişler, düzenli, ütülü ve firmaya uygun seçilmiş kıyafet büyük önem taşımaktadır. Firma çalışanlarının genel giyim konseptini öğrenmek ve buna uygun giyinmek iş başvurusunda ve ilk görüşme esnasında olumlu etki sağlayacaktır.

Şirket Araştırması: Çalışmak istenen firma hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, sahip olunan bilgiyi görüşme sırasında yansıtabilmek firma yetkilisini olumlu yönde etkileyecektir.

Soru Çalışması: Bazı sorular her iş görüşmesinde sorulmaktadır. Bu sorulara önden çalışmak, bu sorular geldiğinde söylenecek sözler ve gösterilecek jest ve mimik pratik yapılarak iş için kabul almak sağlanabilir. Bu noktada şirketin görüş açısı, misyon ve vizyonu okunarak; hazırlanacak cevaplar düzenlenebilir.

Özgeçmiş Bulundurma: Firmaya yapılan başvuru online ortamda olabilir ya da daha önceden firma yetkililerince form doldurulmuş olabilir. Her duruma karşılık yanında özgeçmiş bulundurmak ve hatta iki kopya şeklinde bulundurmak adayın bir adım öne geçmesini sağlar. Görüşme sırasında her iki taraf için de etkili olur.

Firmaya Katkı: İş başvurusu yapılan firmaya ne katacağı, onları ne derecede ve hangi alanda ileriye götüreceği konusunda kararlı olmak; “Bize ne katacaksın?” sorusuna yanıt bulmuş şekilde görüşmeye katılmak, aday için çok büyük fırsat olacaktır. Firma yetkilisini bu soruya vereceği cevap ile etkilemek, işi almanın yarısıdır.

Firma Yetkilisi: Mülakat sırasında görüşülecek firma yetkilisinin kim olduğunu öğrenmek, kişi hakkında detaylı bilgi almak ve kişinin ilgi alanlarıyla ilgili araştırma yapmak görüşmenin daha sıcak ve daha olumlu geçmesini sağlar.

Referans: Firmanın dikkatini çekebilecek referansları bilmek, bu refesanlarla ilgili görüşme sırasında konuşmak, işe alım sürecinde olumlu etkiye neden olacaktır. Görüşmeden önce firma tarafından dikkate alınacak referanslar araştırılmalı ve bu kişilerden referans verme konusunda onay alınmalıdır.

Cep Telefonu: Cep telefonunun görüşme sırasında aday ve firma yetkilisi üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Telefonun çalması, sürekli mesaj geliyor olması ya da sürekli telefona bakılması iş görüşmesinde yanlış odaklanmaya, dikkat dağınıklığına ve adayın işi önemsemediğine dair ip uçları verecektir. Bu nedenle cep telefonu görüşme öncesinde sessiz konuma getirilmelidir.

Zamanlama: Görüşmeden çok önce ulaşmak ya da çok sonra ulaşmak, adayın zaman yönetiminde iyi olmadığı anlamına gelebilmektedir. Bu nedenle iş görüşmesine 5 dakika kala görüşme alanında olmak yeterlidir.

Kendine Güven: Görüşme sırasında kendinden emin bir şekilde konuşmak, adayın başarılı olacağını göstermektedir. Aday, bu noktada yapabileceği şeyler konusunda söz vermeli ve yapamayacağı şeyler noktasında vaatlerde bulunmamalıdır.

Duruş: Adayın görüşme sırasında dik bir şekilde, kendini sıkmadan ve kasmadan durması; sürekli bacağını ya da dizini oynatmaması, konuya tam odaklanmış şekilde görüşme sağlaması iş görüşmesinin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

İş Görüşmesinde Firma Yetkililerinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Özgeçmiş: Çalışılan firmada çalışmak üzere iş başvuru yapan adayın dolu dolu bir özgeçmişi olabilir. Firma ile ilişkili olmayan sektörde doldurulmuş bir özgeçmiş, adayın başarılı olacağı anlamına gelmez. Adayın sahip olduğu deneyimlerin çalışacağı pozisyonla doğrudan ilgili olmasına özen gösterilmelidir.

Zamanlama: İş görüşmesine geç kalmış aday, zaman problemi yaşayacağının ön bilgisini vermektedir. Fakat, bu noktada direk kestirip atılmamalıdır. Zaman probleminin gereçesi öğrenilerek, kişinin mağduriyeti izlenmelidir. Geç kalmanın kişi nedenli mi koşullar nedenli mi olduğu iyi tespit edilmelidir.

Kıyafet: Konu edilen pozisyona uygun giyinmiş, temiz ve ütülü kıyafet seçimi adayın bir adım öne geçmesini sağlamalıdır. Adayın firmaya uygun giyinip giyinmediği, çok fazla takıp takıştırmış olmadığı ve sade ama şık görünmesi önem taşımaktadır.

Göz Teması: Adayın göz temasından kaçınmaması, kişi için olumlu etkiye sahiptir. Sahip olunan deneyimden bahsederken kendinden emin olup olmadığına, kendini ne kadar tanıdığına ve firma yetkilisi ile ne seviyede göz temasında bulunduğuna dikkat edilmelidir.

Konuşma: Özellikle pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yoğun olduğu sektörlerde adayın konuşması büyük önem taşımaktadır. Kendini ne kadar ifade edebildiği, ifade ederken ne kadar düzgün dile sahip olduğu, “şey, nasıl desem, hımm” gibi daha çok zaman kazanmayı sağlayan söz gruplarını ne kadar kullandığına dikkat edilmelidir.

Tuzak Sorular: Adayın gerçekten uzak konuştuğu düşünüldüğü durumlarda adaya çok fazla belli etmeden aynı soru başka sözlerle sorularak, aynı cevabın alınıp alınmadığı tespit edilmelidir.

Başarı İsteği: Yerinde saymak istemeyen, kendini geliştirmeye çalışan, azimli ve çalışkan çalışanlar çok uzun yıllar deneyime sahip kişilerden daha çok katkı sağlarlar. Başarı isteği duyan aday, pozisyon için oldukça önemlidir. Bu noktada adayın hayalleri dinlenilmelidir.

Beden Dili: Adayın beden diline, jest ve mimiklerine dikkat edilmelidir. İçinde bulunduğu durumdan ne kadar istekli olduğu izlenmelidir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *