Aşılar ve Otizm İlişkisi Gerçeğe Ne Kadar Yakın

Aşılar ve Otizm İlişkisi

Otizm Nedir?

Son dönemlerde çocuklarda artış gösteren ve göze çarpan, sinir sistemi rahatsızlığı olup beyin gelişimini engelleyen rahatsızlığa Otizm denir. Son yıllarda belirli rahatsızlıkların aşılarla ilİşkilendirilmesi sonucu otizm de bu önyargının kurbanı olmuş rahatsızlıklardan biridir.

1998 yılında yapılan Wakefield araştırmasına göre de aşılar ve otizm birbirleriyle tamamen bağlantılı idi. İngiltere’de yapılan bu araştırmada çalışmayı yürüten kişi çalışmaya adını da veren İngiliz cerrah Wakefield idi. 13 kişiyle yaptığı çalışmada hastanede tedavi gören 12 otizmli çocuğu inceledi. Yaptığı bu incelemelerde çocuklara çeşitli belirtiler soruluyor ve bu belirtilerin ne zaman ortaya çıktığı belirleniyordu. Bir nevi çocukların tıbbi geçmişi araştırılıyordu. Ebeveynler ise bu belirtilerin ortaya çıkış zamanlarını tahmin ederken aşılarla ilişkilendiriyordu.

Özellikle de hepimizin bildiği KKK yani kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca bu çocukların ortak bir özelliği de neredeyse hepsinde bağırsak iltihabı olmasıydı. Bu bağırsak iltihabının tespit edilmesinin nedeni doktor Wakefield’ın çalışmasının başlangıçtaki amacının çocukların bağırsaklarını incelemek olması idi. Bu bağırsak biopsisinde tespit edildi. Bu bağırsak iltihabının sebebinin KKK aşısı olduğu ortaya atıldı. Bir diğer ortaya atılan sebep de gizemli bir proteinin besinlerle alındığında bağırsak iltihaplı olduğundan orayı kolayca geçip beyine bir etkisi olabileceğiydi.

Aşılar ve Otizm İlişkisi: KKK aşısı ile Otizm Arasında İlişki Bulunamadı

Bu araştırmadaki şu gizemli proteini kimse bulamadı ama yapılan bu deneyler yeni yapılacak çalışmaları da tetikledi. Dolayısıyla bilim insanları ve araştırmacılar yapılan KKK aşısı oranları artarsa otizm de artmalı görüşünden yola çıkarak birtakım deneyler yaptılar. İngiltere’de 6 yıl ,Amerika’da 15 yıl yapılan deneyler sonucunda otizmin oranının artmasına rağmen yapılan KKK aşılarında bir artma tespit edemediler. Hatta Kanada’da yapılan 12 yıllık bir deneyde KKK aşısı oranlarının azalmasına rağmen otizm oranının arttığını söylediler. Fakat insanların ikna olması çok zordu.

KKK aşısı ile bağırsak iltihabı arasında ki İlişki ?

Bu kez de“KKK aşısı ile bağırsak iltihabı arasında bir ilişki var mı ?” sorusuna yanıt arandı. İngiltere’de 473 otistik çocuk ile yapılan deneylerde aşı ile bağırsak iltihabı konusunun hiçbir bağlantısı olmadığı sonucu doğdu. Yine İngiltere’ de 263 otistik çocuk üzerinde uygulanan deneyde  KKK aşısı ile bağırsak iltihabı arasında bir etkileşim olmadığı sonucu ortaya çıktı. Daha sonra Finlandiya ve Amerika’da da buna benzer sonuçları olan deneyler yapıldı. En son olarak Finlandiya 1.800.000  aşı yapılmış çocukta, otizm belirtilerinin görülüp görülmediğine dair yapılan araştırmasında hiçbir ilişki bulunmadığına kanaat getirdi.

Dr. Wakefield’in Araştırmadan Çekilmesinin Ardında ki Sır Ne ?

2004 yılında hiç beklenmedik bir şekilde Doktor Wakefield ile araştırmasında çalışan 13 kişiden 10 araştırmacı araştırmadan geri çekildi. Bu garip durum İngiltere’de çok büyük yankı uyandırdı. O dönemlerde bir gazetede yaptığı araştırma ve soruşturmalarla ünlü gazeteci Brian Deer bu esrarengiz araştırmayı üstlendiğini bildirdi ve çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

1996 yılında KKK üreticilerini dava etmeyi düşünen bir  grup avukat Wakefield ‘e binlerce sterlin para ödemişlerdi . Aynı zamanda Wakefield ‘in 1997 yılında KKK aşısına rakip bir aşı hakkında çalıştığı ve hatta patent almak için başvuru yaptığı öğrenildi. Kendisi bir aşı hakkında araştırma yapıyor ve bunun otizme neden olduğunu söylüyor aynı zamanda bunun alternatif versiyonunu piyasaya sürmek için çalışmalar yapıyor.

Bu olayların ortaya çıkması sonucu 2007-2010 yılları arasında Genel Tıp Konseyi (GMC) bu doktor işine devam etmeli mi?,bu etik mi gibi konularda soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda doktorun sahtekar olduğu ortaya çıktı. Çünkü hastalar seçilmişti, bu kişiler KKK üreticilerine dava açacak olan kişilerdi yani önyargılı idiler. Avukatlar sayesinde doktorla iletişime geçmişlerdi. Doktorun finansal çıkarları vardı ki; Kendisi Transfer Faktörü adında bir şirket sahibiydi ve bu şirket KKK aşısına alternatif arayan bir şirketti. Doktor aynı zamanda ihmalkardı, hiç ihtiyacı olmadığı halde hastalara 3 defa Lamber Panksiyon işlemi gerçekleştirmişti. (Lamber Panksiyon sırta iğne sokulması ile beyin omurilik sıvısından örnek alınması işlemidir.) Bu doktor aynı zamanda vasıfsızdı. Çünkü çocuk doktoru değil cerrahtı ve pediatrik hastalarla ilgili klinik kararlar vermesi gereken yetkili bir kişi değildi. 2011 yılında bu olaydaki hastane kayıtları ortaya çıktı ve kullanılan çocuklarda aslında bağırsak iltihabı bile olmadığı oraya çıktı.  Araştırmayı yapan Wakefield Tıbbi kayıtlardan çıkarıldı yani artık doktorluk yapması yasaklandı.

Fakat bugün hala ebeveynler bu şekildeki araştırmalar ve başka nedenler dolayısıyla çocuklarına aşı yapılmasını olumsuz karşılıyor ve aslında sağlık için gerekli bir olayı sağlıksız buluyor. Bu durumda ebeveynlere daha çok iş düşüyor ve kulaktan dolma bilgilerle kesinliği olmayan çalışmalara itibar etmeden çocukların sağlığı ve geleceği hakkında daha etkili kararlar vermeleri gerekiyor.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *