Algofobi, Acı Ve Ağrı Duyma Korkusu Nedir?

Algofobi ender görülen bir fobi çeşididir. Acı ve ağrılardan korkma durumuna algofobi denir.

Bu rahatsızlığın belirtilerinde hastalığa sahip olan bireyler yalnızca acı ve ağrıdan değil bu hissin oluşma ihtimaline karşıda aşırı korku duyarlar. Normal hastalarda bazı fobi türleri normal seyrederken bu rahatsızlığa sahip olan kişilerde korku durumu aşırı şekilde olur ve saplantı boyutunda devam eder. Anksiyete bozukluğuna da rastlanabilir.

Anksiyete Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

Algofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Acı ve Ağrı korkusu yenilebilmesi için psikologlar ile psikoterapi yöntemine başvurulabilir veya psikiyatrlar ile ilaçlı tedavi yapılabilir. İlaçlı tedavilerde antidepresan ilaçlar kullanılarak tedavi şekline gidilebilir ve hastalık birkaç ay içerisinde tedavi edilebilir. Hastalık tedavi edilmesine rağmen bütün antidepresan kullanan kişilerde olduğu gibi hastalığın tekrar nüksetmemesi için ilaç hemen kesilmez, azaltılarak ve doktor kontrolünde kesilir.

İlaç tedavisi faydalı olmaması durumunda davranış bozukluğu tedavisi de hastaya uygulanabilir. Bu tedavi yönteminde terapist birey acı ve ağrıya karşı çeşitli yöntemlerle alıştırılıp duyarsızlaştırılır.

Bu tür rahatsızlıklar olduğunda muhakkak bir uzmandan yardım alınmalı ve uzman yardımıyla tedavi olunmalıdır. Unutulmamalıdır ki; hasta kişiler hastalığını kabul edip kendisine ve doktoruna güvenmesi sonucunda pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi bu hastalıkta da bireylerin iyileşmesi görülecektir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *