Albert Camus-Yabancı Kitap Konusu

Albert Camus, Yabancı isimli eserinde kişinin bir toplum içerisinde nasıl yabancılaştığını konu edinmiştir.

Eserlerinde varoluşçuluk ve absürdizm akımlarındaki öncülüğünü tam anlamıyla ortaya koymuştur. Toplumda var olan normları hiçe sayan ve umursamazlığı sebebi ile ölüme giden bir yaşamı anlatmaktadır.

Annesi ölen bir genç adamın, bu ölüme karşı kayıtsız ve soğukkanlı duruşu ile başlar herşey. Ağlamamıştır ve tabut başında bir de sigara yakar. Annesinin ölümünden henüz 1 gün geçmişken bir de sevgili bulur. Onla denizde vakit geçirir ve her gün buluşurlar. Marie neşeli, hayat doludur. Mearsault,Marie ve belalı çapkın komşu Raymond yürüyüşe çıktıkları sıra arap belalı kişilerle karşılaşırlar. Çıkan arbede esnasında Mearsault adamlardan birinin ölümüne sebep olur. Bu yanlışlık sebebi olsa da Mearsault yargılanır. Ancak mahkeme yanlışlık dinlemez, çünkü onun annesinin cenazesinde sergilediği soğukkanlı davranışlar önüne serilir. Böyle bir adamın suçsuz olabileceği imkansızdır diyebilecek kadar net ifadeler kullanılır yargıçlar.

Mearsault’ a göre hayatta her şey bir saçmalıktan ibarettir ve varoluşta anlam aramak çok mantıklı değildir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *