Akrofobi, Yükseklik Korkusu Nedir? Tedavisi Var mıdır?

Akrofobi yani yükseklik korkusu, yüksek yerlere çıkan kişilerin korkma durumlarıdır. Aeorofobi sadece uçma korkusu anlamına gelirken, akrofobi genel anlamda bütün yüksek yerlerden korkma duruma denir. Yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülen bir korku türüdür.

Akrofobinin Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak akrofobi rahatsızlığında yapılan araştırmalarda ve psikologların koyduğu teşhislerde alınan sonuçlara göre, yüksek bir yerde bulunan bir kişi his olarak baş dönmesi yaşayabileceği gibi panik olma durumu da yaşar ve hızlı bir şekilde bir yerlere tutunma ihtiyacı hisseder. Birden emekleme duruma geçer ve aşağı inmeye çalışır.

Bir Çok Kişinin Kabusu Klostrofobi, Kapalı Alan Korkusu

Bunların dışında çoğu korku durumlarında yaşananlar gibi akrofobide de aşırı terleme, ağlama, kalbin hızlı çarpması, titreme gibi tepkiler verilir ve bazen tutukluk yaşanıp hareket etmekte güçlük çekilebilir.

Bu tür korkusu olanlar yaşam tarzlarını değiştirerek yüksek merdivenlere çıkmaz, pencere veya cam kenarında duran kişilere bakamaz hemen tepki verir ya da üst katta bulunan bir işyerinde çalışamaz ve böyle bir iş imkânı olduğunda ise bu işi reddeder.  Asansöre binemez, halı silkeleyemez, çatı katında oturan bir arkadaşını ziyarete gitmez.

Akrofobinin Nedenleri Nedir?

Yükseklik korkusu genel olarak dikey mesafelerin yanlış algılanması sonucunda beyne verilen yanlış mesaj durumlarında ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, aslında her insanın düşmekten korktuğu için yükseklik korkusunun olduğu ortaya çıkmış fakat her insanın yükseklik mesafesine verdiği tepkilerin farklı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çocuklukta yaşanılan bir durumun yada bir olayında yükseklik korkusuna sebebiyet verdiği de görülmüştür. 

Akrofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Bu tür rahatsızlığı olduğunu düşünen kişi öncelikle psikolojik destek almalı veya bu konuda uzman kişilere başvurmalıdır. Uzman kişilerce yapılacak olan tedavi sürecinde yükseklik korkusunun nedeni bulunup ortaya çıkarıldıktan sonra kişi korkusuyla yüzleştirilir ve çeşitli telkinler ile tedavi yöntemine gidilebilir, terapiler uygulanabilir. Genellikle akrofobi tedavisinde ilaç kullanılmaz fakat gerektiğinde hipnoterapi kişiye uygulanabilir. Yapılan tedavi neticesinde fayda sağlanabilir ve kişi korkusundan kurtulabilir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *