2023 Yılı Çevre Temizlik Vergisi

Çevre temizlik vergisi yeni yıl ile güncellenmiş ve ilgili kişilere Resmi Gazete aracılığı ile duyurulmuştur. Her yıl düzenli olarak değiştirilen oranlar ile belediyelere ödenen vergi konutlar kadar iş yerlerini de ilgilendiriyor.

Devlet eli ile alınan vergiler amacına yönelik olarak tahsil edilir. Belediyeler tarafından üstlenilen görevleri destekleyen çevre temizlik vergisi de bunlardan birisidir.

Belediye Gelirleri Kanunu içerisinde yer alan vergi, iş yeri ve konut sakinlerini etkiler. Tahsil edilecek olan verginin tutarı, nasıl ödeneceği ise farklılık gösterir. Mükerrer olan verginin tanınması kişinin hangi konuda ne denli bir sorumluluğa sahip olduğunun kavranması açısından önemlidir.

Değişen yaşam koşullarına göre belirlenen vergi büyükşehir ve diğer belediyelerde farklı tutarlara sahiptir. Büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 15 kuruş; diğer belediyelerde ise 12 kuruş tutar belirlenmiştir.

Çevre Temizlik Vergisi Nedir?

Çevre Temizlik Vergisi Nedir

Çevre temizlik vergisi yasal düzenleme ile yürürlüğe giren ödemelerden birisidir. Ancak söz konusu verginin kapsamı ve mükellefi kafa karıştırıcı olabilir.

Devlet, yıl içerisinde farklı nedenlere bağlı olarak vergi toplar. Bunlar amme hizmeti için değerlendirilen maddi gelir kaynaklarıdır. Toplanan vergilerin harcanacağı kapsamlar göz önünde bulundurularak isimlendirilir.

Çevre temizlik vergisi mülk sahiplerini doğrudan ilgilendirir. Bu vergi mükellefleri belirli tarihlerde ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığı ile ödemelerini gerçekleştirir. Toplanan temizlik vergisi, belediyenin gelirleri kapsamına da girer.

Belediyelere bağlı olan çevre temizlik vergisi, belediye görev ve sorumlukları altında olan binaların temizliği adına toplanır. İş yeri, konut ve diğer amaçlar ile kullanılan mülkler toplanan bu vergiye tabidir.

Çevre vergisini kimler öder bilmek kişisel sorumlulukların bilincinde olunmasını sağlar. Ödenecek olan verginin mükellefleri bina ve apartmanlarda ikamet eden kişilerdir. Aynı şekilde bina içindeki iş yeri sahipleri de mükellef sınıfa dahildir.

Boş binalar da bu vergiye dahil tutulan kesimdedir. Burada önemli olan inşa edilen yapının kullanılıp kullanılmaması değildir. Dolayısıyla boş bir binanın veya apartmanın vergi yükümlüsü bina malik/malikleri olarak kabul edilir.

2023 yılı Çevre Temizlik Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Çevre Temizlik Vergisi Ne Zaman Ödenir

Çevre temizlik vergisi ödeme zamanı yılın iki yarısına bölünmüştür. Böylelikle isteyen kişiler bir; tercihe göre iki taksit ile ödemeler yapılır.

Ödemesi yapılan vergiler cinsine göre değişen ödeme biçimlerine sahiptir. Kimi vergiler düzenli olarak alınırken; kimisi belirli tarihlerde tahsil edilir. Çevre vergisi de yılın belirli döneminde ödenir. Verginin ilk taksiti mayıs; ikinci taksiti ise kasım ayında mükelleflerden tahsil edilir.

Verginin ne zaman ödeneceği kadar nasıl ödeneceği de önemlidir. Konutlara yansıtılan çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılarak tahsil edilir. Ancak iş yerleri kendi paylarına düşen vergi payını ödemek için belediyelere müracaat eder.

Vergiyi ödeyebilmek için ilgili belediyeler aracılığı ile çevre temizlik vergisi bildirim formu doldurulur. Bu form tek seferlik olarak teslim edilir. Kişiye özel olarak tanımlanan vergi mükellef sicil numarası sayesinde işlemler gerçekleştirilir ve takip edilir.

Çevre temizlik vergisi nasıl ödenir sorusunun kanalları değişkendir. Bazı belediyeler online sistemlerini aktif hale getirmiştir. Böylelikle ödemeler pratik bir şekilde gerçekleştirilir. Ancak kimi belediyeler doğrudan nakdi ödemeyi kabul etmektedir.

2023 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Hesaplanır

Ödenecek olan çevre temizlik vergisi farklı kişilere sorumluluk yükler. Ev sahipleri, kiracılar, iş yeri sahipleri gibi değişen mükellefler aynı vergiden sorumlu tutulur.

Farklı kişiler ve gruplar tarafından ödemesi yapılan bu verginin hesaplanması da kişi bazlıdır. Dolayısıyla adil bir vergilendirme için belirlenmiş bir hesaplama tercih edilir. Her yıl mükerrer biçimde ödenen vergi konutlarda ve iş yerlerinde farklı biçimde hesaplanır.

Konutlarda Çevre Temizlik Vergisi

Konutlarda Çevre Temizlik Vergisi

Konut sahiplerinin veya kiracıların yükümlü olduğu vergi, doğrudan su faturalarına yansıtılır. Dolayısıyla yapılan hesaplama metreküp bazlı olarak yapılır.

Konutlara yansıtılan vergi belediyelerce tahsil edilir. Ancak konut sakinleri tarafından ödenen tutar dolaylı olarak tahsil edilir. Metreküp başına hesaplanan tutar büyükşehir belediyelerinde ve diğer belediyelerde farklı hesaplanır.

Büyükşehir belediyeleri çevre temizliği vergisi hesaplaması yaparken metreküp başına 1 lira 15 kuruş ekler. Ancak diğer belediyelerde bu miktar 1 lira 10 kuruş olarak belirlenmiştir.

İş Yerleri ve Diğer Amaç İçin Kullanılan Binalarda Çevre Temizlik Vergisi

İş yerleri için ödenecek çevre temizlik vergisi farklı unsurlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Burada asıl olan şey binanın içinde bulunduğu grup ve dereceleridir.

Büyükşehir belediyelerinde uygulanan tarifeler ile diğer belediyelerdeki tarifeler değişkenlik gösterir. Kanunen belirlenen oranlar burada daha da önem kazanır. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan vergi matrahı, diğer belediyelerde ödenen miktardan %25 daha fazla olmalıdır. (Belediye Gelirleri Kanunu mad. 44)

İndirimli Uygulanan Çevre Temizlik Vergisi

Çevre temizliği vergisi farklı kişilere karşı ayrı şekilde uygulanır. Bu ayrım binanın kullanım amacına ve bölgesine göre de değişim gösterebilir.

Nüfusu beş bin kişiden az olan belediyeler vergiyi su tüketim seviyesine göre tahsil eder. Bu hesaplamada metreküp başına 55 kuruş baz alınır. Aynı bölgedeki iş yerleri ve diğer binalara ait olan vergi tutarları da binanın yapısına göre değişkenlik gösterir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *